Relationele en seksuele opvoeding in de derde graad van het secundair onderwijs: wat en hoe?

Uit een enquête bij 1700 adolescenten blijkt dat Vlaamse leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs vrij tevreden zijn over hun relationele en seksuele opvoeding.

Het blijkt echter dat leerlingen beperkte kennis hebben over verschillende factoren en veel leerlingen gaven tips over hoe het in de toekomst beter kan.

Hieronder vind je een rapport met de resultaten van de enquête, tips van leerlingen en methoden om te gebruiken in de lessen relationele en seksuele vorming.

Relationele en seksuele vorming: wat vinden de leerlingen er van?

Hoewel leerlingen over het algemeen best tevreden zijn met hun relationele en seksuele vorming, kregen we toch heel wat tips voor verbetering. 

Leerlingen willen dat seksuele voorlichting vaker en uitgebreider wordt gegeven op school, voor hen mag het gerust ieder jaar aan bod komen. Heel wat leerlingen willen zelfs een apart rond relationele en seksuele vorming.

Leerlingen ervaren momenteel een grote focus op biologische aspecten binnen de  seksuele vorming en missen informatie over relationele en seksuele aspecten. Leerlingen willen  daarnaast ook graag diepgaandere informatie, bijvoorbeeld informatie over LGBTQ+ - relaties,  over instanties waar ze terecht kunnen voor hulp (bijv. na grensoverschrijdend gedrag). 

Qua methodiek willen leerlingen graag dat de seksuele voorlichting plaatsvindt in een veilige omgeving met een leerkracht die zich op zijn/haar gemak voelt om over dit onderwerp te praten.  Een externe lesgever is zeker een optie indien de leerkracht dit thema liever niet opneemt. Leerling willen ook graag dat hun (anonieme) vragen aan bod kunnen komen in de les en het lesmateriaal willen ze graag zo levensecht mogelijk: liever  video's dan afbeeldingen, liever foto's dan tekeningen.

Deze feedback werd in acht gehouden bij het ontwikkelen van deze leerlijn. De resultaten van de bevraging en mogelijke methodieken vind je hieronder.

Relationele en seksuele diversiteit

Hieronder vind je methodieken en materialen rond de volgende aspecten:

  • Relationele en seksuele vorming in superdiverse klassen
  • Relationele en seksuele vorming voor kinderen en jongeren met speciale behoeften
  • Soorten relaties
  • Seksuele oriëntatie
  • Genderdiversiteit
  • Seks
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Ethische regels bij gebruik van digitale technologie
course course

Relationele en seksuele vorming in superdiverse klassen:

Relationele en seksuele vorming voor kinderen en jongeren met speciale behoeften:

Soorten relaties:

Seksuele oriëntatie:

Genderdiversiteit:

Seks:

Grensoverschrijdend gedrag:

Ethische regels bij gebruik van digitale technologie:

Bijlage Grootte
Inclusief taalgebruik.pdf 255.3 KB
movie movie

Pano | VRT MAX: Diagnose: endometriose? (36 min)

quiz quiz

Relationele en seksuele vorming in superdiverse klassen:

Relationele en seksuele vorming voor kinderen en jongeren met speciale behoeften:

Genderdiversiteit:

Grensoverschrijdend gedrag:

  • Oké?! - spel | Sensoa: spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren van 12 tot 18 jaar. UItleenbaar.

 

De invloed van de hormonale regeling op de vruchtbaarheid van de mens

Binnen deze module zijn vooral methodieken en materialen beschikbaar rond les geven over anticonceptie. Je vindt ze hieronder.

course course

lespakket-praten-over-anticonceptie.pdf (sensoa.be)

Lesgeven over anticonceptie - lestips - leerdoelen - leerlijn - materialen | Sensoa: Algemene lestips en antwoord op: Wat vragen jongeren? Wat bij hulpvragen?

Serge Piette geeft anticonceptie in de biologieles | Sensoa

Anticonceptiekoffer - methodiek | Sensoa: anticonceptiekoffer met verschillende soorten anticonceptie, demonstratiepenis, glijmiddel, zwangerschapstests, … uit te lenen

De invloed van gezondheidsgedrag op de vruchtbaarheid van de mens

Hieronder vind je methodieken rond les geven over hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.