Leeftijd en vruchtbaarheid

Kennis hebben rond de invloed van leeftijd op de vruchtbaarheid maakt geen deel uit van de minimumdoelen. Gezien leeftijd een erg grote invloed heeft op de vruchtbaarheid, is het toch goed om dit aspect toe te lichten tijdens de lessen.

Er is veel kennistekort met betrekking tot de invloed van leeftijd op vruchtbaarheid. Heel veel mensen (adolescenten én volwassenen) denken dat vrouwen vruchtbaar zijn tot op menopauzale leeftijd. De vruchtbaarheid begint echter al af te nemen vanaf de leeftijd van 30 jaar en daalt verder op de leeftijd van 35 jaar. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen deze informatie graag op school hadden meegekregen. Op latere leeftijd blijkt men minder open te staan voor dergelijke informatie.

Wat is de invloed van leeftijd op vruchtbaarheid?

Disclaimer

De woorden ‘vrouw’ en ‘man’ zijn in toenemende mate dubbelzinnige concepten en dienen vermeden waar mogelijk. Voor een gemakkelijke communicatie gebruiken we op dit leerplatform de termen ’vrouw’ en ‘man’ wanneer we informatie geven over biologische processen. Hierbij refereert ‘vrouw’ naar een persoon met ‘vrouwelijke’ geslachtskenmerken (bv. vulva, baarmoeder, ovaria, …) en de term ‘man’ naar een persoon met ‘mannelijke’ geslachtskenmerken (bv. penis, testes), hoewel we er ons van bewust zijn dat:

1) Er heel wat intersekse personen of personen met variaties in geslachtskenmerken bestaan;

2) Er heel wat mensen bestaan waarbij de genderidentiteit niet of niet volledig overeenstemt met de geslachtskenmerken.

Wanneer we informatie geven over relationele aspecten, refereert ‘vrouw’ echter niet naar biologische kenmerken, maar wel naar gender. Ook trans vrouwen (personen die bij de geboorte wettelijk geregistreerd werden als man op basis van geslachtskenmerken, maar een vrouwelijke genderidentiteit hebben) of intersekse personen (personen die geboren werden met variaties in geslachtskenmerken) horen hier bij. Ook ‘man’ refereert in deze context naar gender, inclusief trans mannen en intersekse personen. Houd er bovendien rekening mee dat niet iedereen zich al vrouw of man identificeert. Betrek ook non-binaire personen in je communicatie. Meer informatie over non-binair zijn kan je hier vinden: https://www.transgenderinfo.be/nl/identiteit/non-binair.